GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 

Çankaya Üniversitesi, "temel ve uygulamalı araştırma alanlarında uluslararası standartlarda yetenekler ile donatılmış genç insanlar yetiştirme, eğitime ve toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunma" olarak belirlenmiş misyonu ile uyumlu olarak üniversite ile sanayi ilişkilerinin geliştirilmesinde ülkemizde seçkin bir yere sahiptir.


Çankaya Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bu doğrultuda, Ocak 2010 tarihinde hizmete girmiştir. Merkezin amacı, girişimcilik ve özellikle yaratıcı yenilikçiliğe yönelik girişimcilik bakış açısını üniversitenin tüm bölümlerindeki öğrencilerde çağdaş yaklaşımlar izlenerek geliştirmek için, çeşitli kapasite geliştirme programları ve faaliyetleri organize etmek ve ayrıca projeler yürütmektir. Buna ilave olarak, söz konusu merkez bölgesel kalkınma ve kümelenme konularında projelerin yürütülmesini hedefler ve bu alanlarda AB fonlu projeleri de yürütür. Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin, YÖK Başkanlığı tarafından uygulama ve araştırma merkezi olarak onaylanması Nisan/2011 tarihinde gerçekleşmiştir.

 

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, girişimcilik, KOBİ geliştirme, inovasyon, rekabetçilik, bölgesel kalkınma ve kümelenme gibi konularda konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve uygulamalı sanayi projelerinde araştırmalar organize ederek kapasite geliştirme programları üzerinden faaliyetlerini planlayarak sürüdürmektedir.

Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş yönetmeliği için tıklayınız.